Τραπεζική Διαμεσολάβηση

 
 
 

 
 
 
 
Επέλεξε τη Διαμεσολάβηση για τραπεζικές διαφορές, αν έχεις κόκκινα δάνεια, ρύθμισε τις οφειλές σου, κούρεψε τα χρέη σου, σώσε το ακίνητό σου από τον Πλειστηριασμό.

Στις διαπραγματεύσεις σου με την τράπεζα χρειάζεσαι τον ειδικό για τη ρύθμιση οριστικής διευθέτησης των οφειλών σου. Είμαστε εξειδικευμένοι στη Διαχείριση τραπεζικών οφειλών, διαμεσολαβούμε μεταξύ δανειοληπτών και πιστωτικών ιδρυμάτων και προσφέρουμε την επαγγελματική μας συνδρομή στο να βρεθεί ικανοποιητική και βιώσιμη λύση με μία ρύθμιση της οφειλής, ώστε να μπορεί ο δανειολήπτης να ανταποκριθεί και να διατηρήσει την ακίνητη περιουσία του.

Έχουμε τη λύση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Η Τραπεζική Διαμεσολάβηση θεωρείται η καλύτερη επιλογή, ώστε να προσπαθήσει κανείς, είτε απευθείας με την τράπεζα ή με την εταιρεία, που έχει αγοράσει την απαίτηση, να έρθει σε συνεννόηση, προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές του.

Διαμεσολαβούμε για την έκδοση Τραπεζικών Δανείων όλων των κατηγοριών, για κάλυψη αναγκών Προσωπικών , Καταναλωτικών, Στεγαστικών, Επισκευαστικών, Επισκευαστικών άλλης χρήσης, Επαγγελματικών, Ναυτιλιακών .

 
 

 
 
 

Παραδείγματα Τραπεζικής Διαμεσολάβησης

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Στην Ελλάδα έχουν σημειωθεί επιτυχείς συμφωνίες μεταξύ δανειοληπτών και τραπεζικών ιδρυμάτων. Ενδεικτικά παραθέτουμε κάποια παραδείγματα:
 
 
 
 
 
 
 
 
Ζευγάρι εμπόρων έλαβε στεγαστικό δάνειο σε ελβετικό φράγκο με την προτροπή της Τράπεζας, η οποία παρουσίασε το προϊόν ιδιαιτέρως δελεαστικό λόγω της μεταβολής της ισοτιμίας μεταξύ ευρώ και ελβετικού φράγκου. Για μια δεκαετία το δάνειο εξυπηρετούνταν κανονικά, κατόπιν, λόγω μείωσης του κύκλου των εργασιών τους και κατά συνέπεια του εισοδήματός τους πλήρωσαν μία - δυο δόσεις, διέκοψαν τη λειτουργία της επιχείρησής τους και προσέφυγαν στη Διαμεσολάβηση. Η απόφασή τους αυτή τους δικαίωσε απόλυτα, αφού μείωσαν την οφειλή τους σε ποσοστό 70%, κούρεψαν όχι μόνο το κεφάλαιο του δανείου, αλλά και το επιπλέον ποσό, που τους ζητούσε η τράπεζα λόγω της αλλαγής της ισοτιμίας του ξένου νομίσματος.
 
 
 
 
 
 
 

 
Δανειολήπτης έλαβε καταναλωτικό δάνειο ύψους 25.000 ευρώ και με τους τόκους έφτασε τα 70.000 ευρώ. Μέσω Διαμεσολάβησης έγινε κούρεμα 50%, δηλαδή 35.000 ευρώ. Ενώ έδινε δόση 450 ευρώ, τώρα δίνει 180 ευρώ.
 
 
 

 
Δανειολήπτης καταναλωτικού δανείου ποσού 25.000 ευρώ θα πληρώσει 5.400 ευρώ για 36 μήνες με δόση 150 ευρώ.

 
 
 
 
 

 
Διαζευγμένη μητέρα δύο παιδιών, που σπουδάζουν, εγγυήθηκε σε δάνεια, που είχε λάβει ο σύζυγός της, συνολικού ύψους 800.000 ευρώ, με σκοπό την ανέγερση διαμερισμάτων προς ενοικίαση, με το σκεπτικό οι δόσεις να πληρώνονται από τα μισθώματα. Ο σύζυγος χρησιμοποίησε τα δάνεια για τις δικές του επαγγελματικές ανάγκες με αποτέλεσμα οι οφειλές να καταστούν ληξιπρόθεσμες. Η σύζυγος μετά το διαζύγιο προσέφυγε στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης και κατάφερε μείωση οφειλών της τάξεως του 90%.
 
 
 

 
Δύο αδέρφια ,ελεύθεροι επαγγελματίες, ο ένας πατέρας ανηλίκων τέκνων και η μητέρα τους έλαβαν στεγαστικά και επισκευαστικά δάνεια συνολικού ύψους 400.000 ευρώ για ανακαίνιση και ανέγερση επιπλέον ορόφου στο ακίνητό τους. Προσέφυγαν στη Διαμεσολάβηση και μείωσαν την οφειλή τους κατά 250.000 ευρώ, ρυθμίζοντας τα υπόλοιπα 150.000 ευρώ σε δόσεις, που μπορούσαν να αποπληρώσουν.
 
 
 

 
Δανειολήπτης έμπορος με ακίνητο 60 τ.μ., ελεύθερο βαρών, έλαβε καταναλωτικά δάνεια και κάρτες ύψους 14.000 ευρώ, για να καλύψει προσωπικές του ανάγκες. Η δουλειά του παρουσίασε πτώση λόγω οικονομικής κρίσης με αποτέλεσμα το ποσό με τους τόκους να αγγίξει τις 32.000 ευρώ. Στη Διαμεσολάβηση έγινε κούρεμα 28.000 ευρώ. Ο συγκεκριμένος δανειολήπτης πλήρωσε εφάπαξ μόνο 4.000 ευρώ.