Σχολική Διαμεσολάβηση

 
 
 

 
 
 
 
Η Σχολική Διαμεσολάβηση είναι μία διαδικασία μέσα από την οποία επιδιώκεται να επιλύονται μέσω του διαλόγου οι συγκρούσεις και οι εντάσεις μεταξύ μαθητών εντός και εκτός σχολείου, οι διαφορές μεταξύ μαθητών, μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, μεταξύ εκπαιδευτικών, μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών, όπως και να επέλθει στο μέλλον πλήρης αποκατάσταση στη σχέση τους με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων Διαμεσολαβητών, οι οποίοι δημιουργούν ομάδες διαμεσολαβητών μέσα στα σχολεία, αποτελούμενες από εκπαιδευτικούς και /ή μαθητές.

Στόχος της Σχολικής Διαμεσολάβησης είναι να καταλήξουν οι εμπλεκόμενοι στη σύγκρουση μαθητές σε μια κοινή συμφωνία, για να μην υπάρξει στο μέλλον επανάληψη της σύγκρουσης, που προήλθε από τη βίαιη συμπεριφορά και ενδεχομένως να επέλθει στο μέλλον πλήρης αποκατάσταση στη σχέση τους.