Οικογενειακή Διαμεσολάβηση

 
 
 

 
 
 
 
Η οικογενειακή Διαμεσολάβηση είναι παγκοσμίως ένας από τους πυλώνες της Διαμεσολάβησης και καθίσταται πλέον υποχρεωτική στη χώρα μας η προσφυγή στη Διαμεσολάβηση για οικογενειακές διαφορές (Ν .4640 /2019).

Το ζευγάρι προσφεύγει στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης, ώστε, με τη συνδρομή ενός ειδικά εκπαιδευμένου και πιστοποιημένου Διαμεσολαβητή, να επιλύσει τις διαφορές, που προκύπτουν από τη διάσταση και το διαζύγιο. Αφορά ζευγάρια που είτε συνδέονται με κάθε νόμιμο τρόπο (γάμο ή συμφωνητικό συμβίωσης) είτε συγκατοικούν και αποφασίζουν να διακόψουν τη σχέση τους επιλύοντας με τον πλέον σύντομο, πολιτισμένο και λιγότερο επώδυνο τρόπο τις νομικές και τις περιουσιακές τους εκκρεμότητες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια διεξοδική συζήτηση, την οποία διοργανώνει και συντονίζει ο Διαμεσολαβητής, ο οποίος λειτουργεί ως ουδέτερος τρίτος, δεν υποστηρίζει δηλαδή τη μία ή την άλλη πλευρά. Οι αλλαγές, που επέρχονται στο οικογενειακό περιβάλλον με τη διάσταση και το διαζύγιο, είναι αυτές, που αντιμετωπίζονται κατά τη διάρκεια της Διαμεσολάβησης. Τα θέματα, που αφορούν στα παιδιά και οι ανάγκες τους, αποτελούν προτεραιότητα. Επίσης εξετάζονται λύσεις γύρω από οικονομικά θέματα καθώς και ο διαχωρισμός των κοινών περιουσιακών στοιχείων. Μέσα από τη Διαμεσολάβηση το ζευγάρι καταφέρνει να εντοπίσει τα θέματα προς επίλυση, να θέσει προτεραιότητες, να προτείνει λύσεις και να καταλήξει σε συμφωνία, η οποία είναι δεσμευτική, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, που ορίζει ο νόμος. Όλα αυτά με τη βοήθεια του Διαμεσολαβητή και των δικηγόρων, που παρίστανται υποχρεωτικά στη Διαμεσολάβηση.

Η οικογενειακή Διαμεσολάβηση αποτελεί μία λιγότερο ψυχοφθόρα διαδικασία για το ζευγάρι και τα παιδιά σε σύγκριση με την αντιδικία στα δικαστήρια και αφορά ζευγάρια ετερόφυλα ή και ομόφυλα, που συμβιώνουν χωρίς γάμο, αλλά σε ελεύθερη ένωση και διακόπτουν τη σχέση τους, διαζευγμένους γονείς, που έχουν διαφορετική εθνικότητα και κατοικούν σε διαφορετικές χώρες.

Στις περιπτώσεις, στις οποίες εμπλέκονται περισσότερες της μιας δικαστικές δικαιοδοσίες, που είναι περίπλοκες, χρονοβόρες, εξαιρετικά δαπανηρές και συνήθως αναποτελεσματικές, η Διαμεσολάβηση δίνει την ευκαιρία στους γονείς να βρουν σύντομα και άμεσα τη λύση σε θέματα. όπως η επιστροφή του παιδιού, ο καθορισμός της συνήθους διαμονής του, η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή του.

Αξίζει να σημειώσουμε, ότι η Οικογενειακή Διαμεσολάβηση μακροπρόθεσμα κοστίζει λιγότερο από τη δικαστική διαμάχη. Πρόκειται για εμπιστευτική διαδικασία. Η συμφωνία είναι βιώσιμη, καθώς είναι αποτέλεσμα των προτάσεων και της συνεργασίας των μερών. Η οικογενειακή Διαμεσολάβηση δεν αποτελεί συμβουλευτική ζευγαριών.

Εκτός από το ζευγάρι, η οικογενειακή Διαμεσολάβηση μπορεί να φανεί χρήσιμη και στα υπόλοιπα μέλη μιας διευρυμένης οικογένειας (π.χ. διενέξεις μεταξύ γονιών και παππούδων για το δικαίωμα των τελευταίων να επικοινωνούν με τα εγγόνια τους ή διαφορές μεταξύ συγγενών σε οικογενειακή επιχείρηση).

Έλα στη Διαμεσολάβηση, αν έχεις οικογενειακές διαφορές, αν είσαι διαζευγμένος γονιός και θέλεις να διεκδικήσεις την επικοινωνία με το παιδί σου, τη διατροφή, που δικαιούσαι, αν έχεις οικονομικές και περιουσιακές διαφορές με τον/την πρώην σύζυγό σου ή με το εγγύτερο και ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον σου. Παροχή εγκρίτων πληροφοριών για το άυλο ONLINE συναινετικό διαζύγιο.
 
 
 
Διεκπεραιώσεις Διαμεσολάβησης - Άννα Γ. Τριτσαρώλη
 
 
 
Έλα στη Διαμεσολάβηση, αν έχεις οικογενειακές διαφορές, αν είσαι διαζευγμένος γονιός και θέλεις να διεκδικήσεις την επικοινωνία με το παιδί σου, τη διατροφή, που δικαιούσαι, αν έχεις οικονομικές και περιουσιακές διαφορές με τον/την πρώην σύζυγό σου ή με το εγγύτερο και ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον σου. Παροχή εγκρίτων πληροφοριών για το άυλο ONLINE συναινετικό διαζύγιο.