Οι Υπηρεσίες μας στα Είδη Διαμεσολάβησης

 
 
 

 
 
 
 
Το Δικαστήριο δεν είναι μονόδρομος για τη διευθέτηση διαφορών Ιδιωτικού Δικαίου.
Επιλύστε τώρα εξωδικαστικά τις διαφορές σας αστικές - εμπορικές- διασυνοριακές στο γραφείο ενός Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφεύγοντας τη χρονοβόρα διαδικασία και το μεγάλο οικονομικό και ψυχολογικό κόστος μιας δικαστικής αντιπαράθεσης.

Επέλεξε τη Διαμεσολάβηση, κέρδισε χρόνο και χρήμα, διευθέτησε άμεσα τις διαφορές σου μέσα από μια απόρρητη ειρηνική διαδικασία σε συνθήκες απόλυτης εμπιστευτικότητας μέσα σε μία πολιτισμένη ατμόσφαιρα με τη βοήθεια της Διαμεσολαβήτριάς μας και ενός Νομικού Παραστάτη της επιλογής σας. Σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας, αυτή ενσωματώνεται στο Πρακτικό Διαμεσολάβησης, υπογράφεται από τα μέρη, τους δικηγόρους των μερών και από τη Διαμεσολαβήτριά μας και γίνεται εκτελεστός τίτλος, αν κατατεθεί στη γραμματεία του αρμόδιου Πρωτοδικείου της περιοχής, που έλαβε χώρα η Διαμεσολάβηση. Προβλέπεται η καταβολή παραβόλου (100) Ευρώ για την κατάθεση του πρακτικού(Υ.Α.85485/2012). Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία συντάσσεται από τη Διαμεσολαβήτριά μας πρακτικό αποτυχίας της Διαμεσολάβησης.
 
 
 
 

Αναζητάς Διαμεσολαβητή / Διαμεσολαβήτρια στον Πειραιά;

 
Έλα στα πολυτελή γραφεία μας, που βρίσκονται στην οδό Δημ. Γούναρη 21 23, στο κέντρο του Πειραιά ,σε προσβάσιμο σημείο, με χώρους ειδικά διαμορφωμένους για κοινές και κατ΄ ιδίαν συναντήσεις των μερών ,που επιθυμούν να προσέλθουν ,προκειμένου να αναζητήσουν τη δυνατότητα διευθέτησης της διαφοράς τους. Εδώ θα συναντήσεις τη Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Άννα Τριτσαρώλη, με Α.Μ. 2099.

Η Διαμεσολαβήτρια Άννα Τριτσαρώλη, λειτουργούσα αμερόληπτα και ουδέτερα, χωρίς να κρίνει, αποφασίζει ή προτείνει η ίδια, ελέγχει τη διαδικασία και την τήρηση των κανόνων της Διαμεσολάβησης, διευκολύνει την επικοινωνία των μερών, βοηθά τις διαπραγματεύσεις και μεταφέρει τις προσφορές των συμμετεχόντων, τις πληροφορίες κατ’ εξουσιοδότησή τους και την ανταλλαγή προτάσεών τους.

Αν δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία των μερών και της Διαμεσολαβήτριας στον ίδιο τόπο και χρόνο, έχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε τη συνεδρία της Διαμεσολάβησης με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία έχει εγκριθεί με κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η έξτρα αυτή παροχή μας έχει σχεδιαστεί, για να εξυπηρετήσει, όσους από εσάς αδυνατείτε να μας επισκεφτείτε λόγω έλλειψης χρόνου, όσους διαμένετε σε απομακρυσμένες περιοχές της Ηπειρωτικής και Νησιωτικής Ελλάδας, καθώς και, αν πρόκειται για Διασυνοριακή Διαφορά, όσους είστε κάτοικοι Εξωτερικού.

Σήμερα η Διαμεσολάβηση χρησιμοποιείται σε όλους τους τομείς και διακρίνεται από μεγάλη ποικιλομορφία.
 
 
 
 

 
 
 

Είδη Διαμεσολάβησης